UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHYT

0
229

UBND tỉnh mới ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Người dân đến BHXH tỉnh để giải quyết chế độ bảo hiểm.

Theo đó, Trưởng ban Chỉ đạo là Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, các phó trưởng ban là lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động – thương binh và xã hội, Sở Y tế. Các sở, ngành liên quan khác tham gia Ban chỉ đạo với tư cách ủy viên.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp với Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh thực hiện nhiệm vụ, lộ trình tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2020. Từ năm 2021, Ban chỉ đạo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; đề xuất UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành trung ương những vấn đề không thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ sơ, tổng kết, đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm.

Tính đến cuối tháng 9-2019, toàn tỉnh có hơn 2,5 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 20,3 ngàn người so với cuối năm 2018. Trong đó, số người có thẻ BHYT là hơn 2,5 triệu người, đạt 82,3% dân số toàn tỉnh, thấp hơn chỉ tiêu Chính phủ và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Số người tham gia BHXH bắt buộc là hơn 811,7 ngàn người, chiếm 48,3% lực lượng lao động. Số người tham gia BHTN là 772,7 ngàn người, chiếm 45,6% lực lượng lao động.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here